En amatörs förklaring

Som jag skrev är det ju konstaterat att vårt hus är felbyggt eftersom de bärande inneväggarna är placerade 22 mm för högt. Hur lyckas man då med detta? Enligt konstruktionsritningarna skall de bärande innerväggarna monteras på bjälklaget: Dock måste man… Continue Reading