Men alltså, byggherren?

Staten har som jag skrev igår beslutat att tomtens ägare med största sannolikhet är den som har störst intresse i att ett husbygge lyckas trots att denna kan besitta noll eller ingen kompetens alls vad gäller byggandet. Byggherren kanske inte ens kan tolka byggnormerna och då blir en svensk byggnadsstandard totalt värdelös ändå. Och genom åren har ju de första typritningssamlingarna vidareutvecklats till att bli mer och mer komplexa. Men grunden är att de hela tiden sätter miniminivån för hur staten vill att en byggnad skall vara utformad för att hålla förhållandevis länge och därmed öka landets värde ytterligare en bit. Dvs nya hus skall hela tiden vara lite bättre än gamla och därmed ökar värdet lite grann på hela landets fastighetsbestånd för varje hus som byggs.

Men åter till byggherrerollen igen. Hur får då staten en byggherre att verkligen bygga enligt byggnormerna? Jo, man försöker hjälpa till på traven helt enkelt. Och här kommer lagen på dagens KA in. Dvs oavsett kompetensen du som byggherre besitter måste du idag anlita en KA i ditt bygge. KA:n som genom sin utbildning har byggnadsteknisk kompetens har till uppgift att kontrollera att det bygge som byggherren bygger uppfyller (lägsta av staten tänkta kvalitetsnivå i form av med minsta möjliga marginal) dagens byggnormer. Sedan är det upp till byggherren och (eventuella hantverkare) att se till att huset får en ändå bättre standard. Men som sagt KA:s roll är att garantera för staten att byggnadsherrens bygge uppnår godkänd kvalitet för att tillföra landet ett värde. (Visst låter det krasst…men det är faktiskt så det är. Inget romantiskt där inte).

Därför tittar t.ex. sällan en KA på de estetiska värdena utan endast på att huset skall hålla. Vad gäller ett fritidshus som vi bygger är ribban att huset skall hålla (dvs den minstat totala livslängden för de olika byggnadstekniska lösningarna) i 25 år. Vilket i vårt fall känns det helt absurt kort (vårt gamla hus stod i 37 år och vi vill att det nya skall stå betydligt längre än 37 år. Att med minsta marginal godkänna vårt hus skulle därför innebära att huset endas kommer hålla i 25 år) och därför valde vi att bygga ett premiumhus = vilket skall vara en garanti för att huset byggs av mycket hög kvalitet enligt en betydligt högre standard än lägsta nivå för godkänt bygge enligt svensk byggnadsstandard och svenska byggnormer.

Helt enkelt KAn som (av för staten och kommunen ekonomiska skäl, jepp krasst men sant, betalas av dig. Däremot formuleras det fint så att vi skall tro att KAn är byggherrens bästa vän som skall se till att ett bygge blir mycket, mycket bra. Men det är så det skrivs för att byggherrarna inte skall gå i taket och kräva att staten betalar 😉 ) är anställd av byggherren skall vara byggherren behjälplig för att se till att ett hus uppnår av staten satta lägsta nivå för kvalitet genom gällande byggstandard och byggnormer.

Visst är det lite läbbigt att läsa om den dolda agendan som finns bakom normer och standarder. Men tyvärr är det faktiskt så krasst. Dessa skulle sällan finnas om inte någon (i detta fallet staten) har en vinning i dem.

Nya huset

2 Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *