Tidsåtgången:

När man funderar på vad som gått fel går man tillbaka och går igenom det mesta och däribland har vi gått igenom vad som gjorts med huset vecka för vecka:

 

Vecka (byggvecka) Händelser
v42 (1) hus levereras måndag och bottenbjälklag påbörjas på fredag – tappade antal dagar = 4
v43 (2) hus stomreses tisdag + onsdag
v44 (3) elektriker räknar med att gå in och påbörja sitt arbete – arbetet på huset ligger nere
v45 (4) arbetet på huset ligger nere, det regnar in lördag och söndag
v46 (5) det regnar in måndag-onsdag, arbetet återupptas på torsdagen
v47 (6) huset blir väderrätt tisdagen den 17/11 (dvs 39 dagar efter leverans och 31 dagar efter stomresning. Totalt tappade dagar i förhållande till ett normalbygge för att uppnå väderlätthet = 31 dagar, på söndagen reklamerar vi stomresningen
v48 (7) arbetet fortskrider genom glesning av innertak, detta till trots att vi reklamerat stomresningen. Fel på montering av hjärtväggar konstateras av kund som rapporterar detta till Rörvikshus
v49 (8) arbetet fortskrider genom glesning av innertak och innerväggar påbörjas, detta till trots att vi reklamerat stomresningen och begär att man utreder detta
v50 (9) innerväggar monteras, dessutom monteras vindskivor på NÖ gaveln, utredning av hjärtväggarnas felmontering utreds av Rörvikshus
v51 (10) första byggplatsmötet sker, elektriker släpps in av entreprenör, inget övrigt arbete sker, åtgärder för felmonterade hjärtväggar presenteras av Rörvikshus till entreprenör (denna har därefter förkastats då den inte åtgärdar alla följdfel vilket konstaterades under besiktningen)
v52 (11/11) arbetet stoppas på måndagen
v53 (12/11) arbetet stoppat
v1 (13/11) arbetet stoppat
v2 (14/11) arbetet stoppat, besiktning på onsdagen
v3 (15/11) besiktningsprotokoll skickas till berörda parter på måndagen, arbete med åtgärdsplan påbörjas (?), stopp på bygget hävs på onsdagen
v4 (16/12) arbete med åtgärdsplan (?)
v5 (17/13) arbete med åtgärdsplan (?)
v6 (18/14) arbete med åtgärdsplan (?)
v7 (19/15) arbete med åtgärdsplan (?)
v8 (20/16) åtgärdsplan presenteras till kund presenteras på fredagen
v9 (21/17) förhandlingar ang åtgärdsplan strandar
v10 (22/18) viss överenskommelse med entreprenör görs

Vi är alltså på vecka 22 efter leverans nu utav 20 veckor som byggtiden skulle ta. Men 3 1/2 vecka skall tas bort då vi stoppade bygget i 3 1/2 vecka i väntan på besiktning (så egentligen är vi på vecka 18). Men effektiv byggtid under dessa 22/18 veckor är alltså totalt 2 veckor. Det tycker vi är slöseri med tid!!!!! Exempel på sättet man slösat med tiden är t.ex. de 35 dagar (dvs 5 veckor) förlorat arbete som kan härledas till sen byggstart och en ovanligt extremt långsam väg till vädertäthet. Man tappade alltså 5 veckor under de första 5 1/2 veckans arbete. Därefter fortsatte man i snigelfart.

Sedan husleverans har man hunnit följande:

På utsidan har nästan inget gjorts. Inga plåtar är monterade, inget snickeri har gjorts på fasaderna, inget har gjorts under huset, inga fönster har monterats in. Helt enkelt är huselementen bara ditställda och därefter har man bankat lite på dem för att justera den värsta skevheterna, i övrigt inget gjort. Det enda som gjorts förutom stomresningen (vilken vi ju vet inte gick så bra) är helt enkelt att man lagt råspont och takpapp samt läkt på en del ställen och påbörjat vindskivor och takfot på nordöstra fasaden.

På insidan är mellanbjälklaget inte färdigställt, innerväggarna är resta och innertaket glesat (dock var detta arbete snarast onödigt då det delvis är felaktigt p.g.a. de felaktigt monterade hjärtväggarnas effekt på husets innandöme).

Nya huset

4 Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *