När ett bygge blir fel

Ja, det är väll ingen som läser denna bloggen som inte har förstått att det gått lite fel i vårt husbygge. Men så är det ibland och huvudsaken är att det blir rätt i slutändan!

Men i alla fall så har jag, nu när bygget går i rätt riktning, orkar börja läsa lite andra husbloggar igen. Och de flesta husbyggen flyter på, men det finns också andra husbyggen som strular till sig. Så där i min blogglista hittade jag ett annat bygge som också strulat till sig och på många sätt är bygget otroligt lika vårt och på andra sätt har man hanterat detta olika. Därför tycker jag det är lite intressant. För vi lär vare sig vara de första eller sista husbyggarna som stöter problem och kan jag hjälpa en enda husbyggare att få rätsida på ett havererat husbygge så är det värt massor! Så här kommer en liten jämförelse (reserverar mig dock för att det kan finnas felaktigheter):

Villa Bergstoppen Kvadraten kupan
Husleverantör Rörvikshus Eksjöhus
Likheter
Entreprenad Generalentreprenad via säljare med av Rörvikshus licensierade underentreprenörer Generalentreprenad via säljare med av Eksjöhus licensierade entreprenörer
Underentreprenad Underentreprenören har liten eller ingen erfarenhet av att bygga Rörvikshus Eentreprenören har liten eller ingen erfarenhet av att bygga Eksjöhus
Orsak till oerfaren underentreprenör Brist på entreprenörer/underentreprenörer vilket medför att man tar in vad man tror är erfarna underentreprenörer utan att genomföra de grundläggande kontroller man egentligen skall göra
Effekt Fel görs i monteringen av husen
Stora förseningar
Kostsamt att åtgärda
För att säkerställa fel Görs besiktningar av extern oberoende besiktningsman
Stöd från husleverantör Ja, Rörvikshus stöttar Ja, Eksjöhus stöttar
Olikheter
Fel upptäcks Av kund Vid provtryckning och av husleverantör
Återställande Entreprenören står för återställandet, men underentreprenör byts ut efter att ha misslyckats att åtgärda felen. Ny underentreprenör åtgärdar och slutför bygget Entreprenadskontraktet bryts. Ny entreprenör åtgärdar och slutför bygget
Ekonomi Entreprenören står för återställandet men reglerar detta med den underentreprenör som gjort fel och de nya underentreprenörer som tagit vid Ny entreprenör och nya entreprenörskontrakt tas fram och kostnaden för återställandet måste drivas in från f.d. entreprenör. I deras fall hjälper Eksjöhus kunden att driva in pengar för återställande hos föregående entreprenör.
Vite Entreprenadskontraktet gäller precis som vid kontraktstecknandet om inget annat avtalas Eventuellt vite p.g.a. försening får drivas in från entreprenör i form av skadeståndskrav
Fortsatt bygge Entreprenaden fortsätter som planerat (dock med försening), eventuell nykontraktering av nya underentreprenörer sköts av Entreprenören Nya entreprenörer /underentreprenörer måste kontrakteras för jobbet
Om underentreprenören /entreprenören går i konkurs Om underentreprenören går i konkurs täcks kostnaderna av Entreprenörens försäkring Om entreprenören går i konkurs täcks kostnaderna av kundens färdigställandeförsäkring
Husleverantören stöttar Rörvikshus stöttar bland annat genom att ta över projektledningen för husbygget. Även entreprenören (Allrum Home AB) stöttar genom att ta fram nya underentreprenörer och se till att vi få den husmontering som vi vid avtalstecknandet beställde. Eksjöhus stöttar genom att hjälpa kund att driva juridisk process mot entreprenör, samt ta fram nya entreprenörer

Summa summarum så är det skitjobbigt när det går fel i ett bygge. Det tar tid, det tar kraft, och det är många som får jobba stenhårt för att få bygget på rätt köl igen. Det blir besvikelser, förseningar, hårda ord. Det blir jurister inkopplade osv osv. Men i alla fall kan vi konstatera att seriösa husleverantörer (trots att de egentligen bara leverera hussatsen) kliver in och tar ansvar för att slutprodukten skall bli bra (i alla fall när underentreprenören/entreprenören kommer från de egna leden).

Dessa två husbyggen som jag nu använt i exemplet är inte på något vis generella utan varje havererat husbygge är unikt. Att vi t.ex. upptäckte felen i vårt bygge och inte entreprenör eller underentreprenör har på inget sätt påverkat de andra punkterna. Möjligtvis är det så att det tagit längre tid för oss att få gehör, eftersom dessa fel var så uppenbara att de skulle ha upptäckts och rapporterats av underentreprenören själv. Därmed blev vi till en början ifrågasatta för ingen trodde att det var så illa som det var. Där tappade vi tyvärr månader.

I tabellen ser det också ut som om det är mycket enklare att behålla entreprenören, men det är inte heller säkert. Det viktigaste är att byta ut den felande länken i husbygget. Och i vårt fall har vi löpande haft en dialog med vår entreprenör om att häva eller inte häva. Och det har varje gång detta förts på tal resulterat i att vi och vår entreprenör har valt att fortsätta sammarbetet. Dvs i vårt fall har fördelarna vägt upp nackdelarna.

Om man inte kan föra en dialog med entreprenören finns bara en sak att göra och det är att häva. Då blir det mer jobb rent ekonomiskt och juridiskt, men jag tror att rent tidsmässigt skyndar detta på processen. Därför är jag övertygad om att Kvadraten Kupan flyttar in i sitt hus före oss.

Oavsett så önskar jag inte att någon behöver uppleva den oro och den ångest ett havererat husbygge medför. Men kanske om just du drabbas, så finner du lite styrka i detta inlägg. För det viktigaste är att aldrig sluta tro på att det kommer bli bra till sist!

Och som en sista liten kommentar, så vet jag att i alla fall Rörvikshus sett över sina rutiner (tack vare vårt bygge) så att du skall slippa hamna i samma situation som oss!

Nya huset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *