Stolt över taket!

Våra husräddare har ju till uppgift att fokusera på inomhusarbetet så att elektrikern kommer in. Därför läggs nya taket långsamt…men till skillnad från första taket så känner jag mig stolt över detta!

Nya taket med ströläst lagt av våra husräddare

Nya taket med ströläkt lagt av våra husräddare

Gamla taket med dess ströläkt

Gamla taket med dess ströläkt, glesare och sämre skarvat än nya taket…

men mest fascinerande var undersidan på taket. Här fick vi löfte om att inget skadat material skulle byggas in, ändå lät man denna råspont sitta kvar på taket:

Vattenskadad råspont, 20 november 2015

Vattenskadad råspont i november 2015, utbytt i maj 2016.

och på andra sidan huset blir skillnaden ändå större:

Nya taket med ströläkt lagt av våra husräddare

Nya taket med ströläkt lagt av våra husräddare

Gamla taket lagt av vår ex. snickare

Gamla taket lagt av vår ex. snickare

Läkt ligger snett, dubbelt och trippelt

Detalj på gamla taket där ströläkten ligger snett, dubbelt och trippelt, och där barr och löv därför lätt kan samlas och börja ruttna liksom ströläkten.

Jag vet att det andra taket också var godkänt tak, då det ju faktiskt inte släppte in regnvatten. Men det är väldigt mycket roligare att ha ett tak som ser snyggt ut…för det ger i alla fall mig ett större förtroende!

Och bara det att huset nu har 19 ströläkt per sida istället för 15 innebär att teglets tyngd inte kommer påverka bärläkten så mycket, vilket i sin tur innebär att takpannorna kommer ligga i raka snygga linjer i fler år på det nya taken än på det gamla. Och dessutom genom de snygga skarvarna av ströläkten så minskar risken för röta på denna betydligt. Detta tak kommer alltså hålla längre än det vår oädla snickare ansåg var fullgott för oss.

Behöver jag säga att det dessutom redan efter några år med största sannolikhet hade börjat bli problem med takets estetiska utseende där den vattenskadad råsponten låg, då både ströläkt och bärläkt hade format sig efter råspontens vågor.

Så det är bara att konstatera att dessa små skillnader mellan gamla och nya taket innebär en längre hållbarhet både vad gäller kvalitet och estetik, även om båda hade klarat en slutbesiktning, för vårt tak och vårt hus.

Tack vare våra husräddare kan jag nu äntligen vara stolt över vårt tak – detta tak skäms jag inte över den dag vi lyfter på pannorna för att sopa ren pappen från barr och löv!!!!!!

Nya huset

3 Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *