Uppdatering om stomresningen den 20/10-2015

Eftersom jag nu lovat att inte fara med osanning på bloggen så kommer här en lite mindre positiv tolkad (och därmed närmre sanningen) variant av det inlägg jag gjorde direkt efter väggarnas montage den 20/10 förra året. Detta inläggs första version skrev jag redan i november förra året när vi började analysera varför stomresningen verkade ha gått galet, men jag har inte publicerat detta förrän idag, på årsdagen av stomresningen, för att jag önskat att vi alla; byggherre, Oscar Ädel Bygg AB, Allrum Home AB och Rörvikshus skulle få distans till det skedda och för att man verkligen skall ha haft en chans att rätta till alla fel. Men det är också viktigt att ni som läsare förstår vad som faktiskt hände och hur viktigt det är att man är noggrann vid stomresningen av ett hus.

För det första tyckte vi att det var väldigt spännande att se om väggarna hade tagit skadade av att stå på vår ojämna tomt i 8 dagar.

Här stod väggelement skevande mot ett träd i 8 dagar (12/10-20/10-15).

Här stod väggelement skevande mot ett träd i 8 dagar (12/10-20/10-15).

Vi var därför beredda på svordomar och kommentarer om skevhet men snickarna var väldigt tystlåtna under hela monteringen (som ju tog 10 timmar för bottenvåningen istället för normala 2-3 timmar). Vi lät dem hållas och vi fick veta att de skulle lämna en rapport till både vår generalentreprenör/Rörvikshussäljare och Rörvikshus om de saker som strulade. Vi har faktiskt med spänning väntat på feed-back från de rapporterna. Men de har uteblivit. (Men så här i efterhand har vi förstått att rapporter aldrig lämnats).

Oavsett om rapport hade gjorts av snickarna eller inte så gjorde vi några iakttagelser under monteringen:

Första kommentaren snickarna emellan var att man hade glömt sitt långpass på fastlandet. Och som typ alla vet är ju vattenpass ganska viktigt när man skall montera väggar, så det vart ju lite av en kris från början. Snickarna valde dock att påbörja monteringen med hjälp av ett ca 50 cm standardvattenpass. De två första väggmodulerna vägdes in med detta. Därefter skippade man vattenpasset över huvud taget vad vi kunde se.

Väggarna såg lite skeva ut när de kom flygande med kranen, men inga kommentarer, de ställdes ner en efter en i ordningen vägg modul 10, 9, 8, och det är ju verkligen inga problem att börja i fel ordning…och eftersom de monterades efter varandra så fungerade inmätningen också (vad vi såg i alla fall). Men sedan hoppade man till nummer 5, som inte vägdes in, därefter till nummer 2 som inte heller vägdes in. Sedan modifierade man nummer 3 genom genom att såga bort tre fasadbrädor och därefter tröck man nummer 4 på plats med våld (har dock inget foto på när man med kraft verkligen slog ner väggen mellan de två andra elementen).

Här trycks väggelement 4 på plats.

Här trycks väggelement 4 på plats.

Inget vattenpass användes i denna situationen heller, och det användes en hel del våld och svordomar, samt att material togs bort.

När väggelement nummer 4 väl kommit på plats blev burspråket synbart lätt lutande utåt.

När väggelement nummer 4 väl kommit på plats blev burspråket synbart lätt lutande utåt.

Detta kommenterades inte av snickarna, men vi var övertygade om att detta inte var ok att burspråket blev lätta lutande, och att det skulle justeras i efterhand. Vi påpekade det inte heller. Man ville ju inte vara en gnällig och kritisk kund. (Detta är efter ett års byggtid ännu ett problem med huset då burspråket vid matplatsen blev helt felmonterat och i grunden är ena sidan av burspråket 4,5 cm längre än den motsatta sidan och istället för att montera om de tre väggarna har man valt att kompensera oss på annat vis)

Sedan fortsatte monteringen av väggarna i ordningen:  6, 1, 7 (även nummer 7 modifierades genom att bitar sågades bort och därefter pressades elementet på plats), 14, 11, 13 och slutligen 12. Vattenpasset var glömt sedan länge. Men vi förutsatte att väggarna skulle riktas upp så snart man fått fatt i det på fastlandet. Själva åkte vi ju till USA dagen efter och kunde inte se fortsättningen av stommonteringen, men såhär i efterhand hade jag givit vad som helst för att höra tongångarna!

Väggarna som aldrig justerades efter monteringen lutade betänkligt och trots att vår generalentreprenör/Rörvikshussäljare sa att de skulle justeras gjordes det aldrig av Oscar Ädel Bygg AB utan man hävdade att det var inom både AMA:s och Rörvikshus toleransnivåer (Vilket det såklart inte var! Men det var i alla fall kul att läsa AMA bara för att undersöka om han eller vi hade rätt 😉 (AMA kan köpas för dyra pengar,  men även lånas på universitetsbiblioteken runt om i landet, så den är inte så svår att få fatt i som många byggare tycks tro)).

Snickaren sa dessutom när vi ifrågasatte detta att så länge huset går igenom slutbesikning med minsta möjliga nivå kan vi se oss i stjärnorna om att han tänker justera något. (Jepp, kundvård var vår ex. snickares melodi – not!) Dessutom vet vi ju i efterhand att huset hade inte gått igenom slutbesiktningen, just eftersom det var utanför alla toleransnivåer! Själva hade vi dock otroligt ont i magen när vissa ytterväggarna lutade såhär och man alltså hävdade att det var helt okej:

DSCF6067

När huset sedan blev besiktigat och noggrant undersökt kunde man konstatera att huset vid stomresningen monterades felaktigt på ändå fler sätt:

1) 17 av 19 huselement placerades på ett eller annat sätt fel. Bland annat missade man styrreglar, fick upp till 4,5 cm stora glipor mellan huselement osv.

2) Man missade att montera delar av mellanbjälklaget och hela mellanbjälklaget monterades bak-å-fram.

Än idag (20/10-16) har vi kortlingar som ligger spridda på tomten men som skulle ha monterats i mellanbjälklaget i samband med stomresningen. Dock har vi i samband med helikopterlyftet 4/5-16 fått nya kortlingar monterade korrekt i bjälklaget.

Än idag (20/10-16) har vi kortlingar som ligger spridda på tomten men som skulle ha monterats i mellanbjälklaget i samband med stomresningen. Dock har vi i samband med helikopterlyftet 4/5-16 fått nya kortlingar monterade korrekt i bjälklaget.

3) Man monterade de bärande inneväggarna felaktigt vilket innebar att mellanbjälklaget lutade uppemot 3,5 cm på en sträcka om 1-4 meter på olika ställen i huset, dessutom fick vi glipor i alla takstolar.

Vi är så tacksamma att vi till sist fick gehör och att vi fått de flesta felen åtgärdade! För såhär i efterhand vet vi att vår ex. snickare sa att monteringen gick helt enligt plan och att det inte fanns någon anledning för oss att ifrågasätta monteringen. Vi vet också att han så sent som den 14 juli 2016 stod fast vid att man hade monterat huset på rätt vis vid stomresningen:

Del av den egenkontroll som Oscar Ädel Bygg gav oss inför slutbeskedet från kommunen.

Del av den egenkontroll som Oscar Ädel Bygg gav oss inför slutbeskedet från kommunen.

Ganska skrattretande när vi dels vid många tillfällen fått bekräftat hur fel man gjorde för ett år sedan, och att takstolarna passade perfekt när man byggt om huset enligt ritning. Dvs monterade man inte huset fel hade ”överramen” aldrig upplevts för kort, för den var inte för kort! Och kort och gott lämnade man helt enkelt hellre en falsk egenkontroll än erkände sina  fel och tillkortakommanden.

Nya huset

3 Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *