Nu är radonmätningen igång…

Innehållet i ett radonmätpaket. Information, formulär, minst två "radonpuckar" och ett svarskuvert.

Innehållet i ett radonmätpaket. Information, formulär, minst två ”radonpuckar” och ett svarskuvert.

…och dosorna utplacerade så får vi se om vi får skyhöga siffror 😉 Eller som SSM & SMOF säger;

…om stora mängder jordluft läcker in finns alltid risk för höga radonhalter inomhus, även i lågriskområden. Därför bör alla bostäder med markkontakt mätas med avseende på ra­donhalten.

…enda kruxet i frågan (och anledningen till att jag motsäger mig att en mätning behöver göras förutom att det är ett fritidshus) är att vårt hus inte har markkontakt eftersom det står på plintar!

Huset sett från tomtgränsen åt söder, 12/10-16

Huset sett från tomtgränsen åt söder, 12/10-16

Skall bli kul att få resultatet analyserat. Det vi kommer få är en indikation på vilket årsmedelvärde vi bör ha. Dvs hu stor stråldos vi utsätts för under ett år om vi utnyttjar huset 365 dagar. Nu är jag rätt säker på att vi utnyttjar huset betydligt färre dagar, cirka 150 dagar skulle jag gissa (beräknat på 7 veckors nyttjande under sommaren och nästan alla helger därutöver). Det innebär att årsmedelvärdet skall beräknas på 150 dagar. För att hamna på gränsvärdet där vår familj utsätts för 200 bq/m3 och år (eller mer) via vårt fritidshus så skall det faktiska mätresultatet för korttidsmätningen ligga på 486 bq/m3 eller mer.

Dvs allt under 486 bq/m3 innebär att vi inte utsätts för någon ökad strålningsrisk genom att befinna oss i vårt nya hus just eftersom det inte är ett permanentboende. Vad tror vi vi får??? Jag röstar som sagt, p.g.a. av husets konstruktion på 70 bq/m3 (då det är det lägsta värde man kan få via en korttidsmätning då felgränsen är 70 bq/m3) vilket skulle innebära att vår familj utsätts för en maximal årlig radonstrålning om cirka 29 bq/m3 utifrån hur mycket vi nyttjar vårt fritidshus.

Behöver jag säga att det egentligen borde vara mer prioriterat för oss att mäta radon i lägenheten på fastlandet eller i barnens skolor och på våra jobb. För där är det större sannolikhet att vi dels utsätts för strålning och dels vistas längre tid. Skolor och arbetsplatser skall vara radonmätta lika så flerfamiljshus. Dessutom vistas både jag, maken och minst ett av barnen i lokaler dagtid som befinner sig en eller flera våningar över markplan lika väl som vår lägenhet som ligger en bit upp i huset. Så även genom vår livssituation på fastlandet så utsätts vi för låga doser radongas. Maken utsätts dock för en del strålning via sitt jobb, men han bär en strålningsdetektor på sina kläder så om den visar att han fått en för hög strålningsdos så blir han ledig tills värdena normaliserats.

Den som riskerar att utveckla lungcancer är jag som alltså är uppvuxen i ett radonhus, men det vet vi ju inte om så kommer bli fallet. Det var i alla fall 23 år sedan jag flyttade därifrån så det känns som att tiden är på min sida, och dessutom har jag aldrig varit rökare vilket minskar risken för radonorsakad lungcancer markant.

Utplacerad radondosa.

Utplacerad radondosa.

Men återigen, glöm inte att det ligger på fastighetsägaren att genomföra radonmätningar samt genomföra eventuella radonsaneringar, så för din egen skull gör detta om du bor i villa!!!! Det är en hälsorisk att inte ha koll på sin bostads radonvärden! Att sanera ett hus från radon kan vara dyrt men också väldigt billigt helt beroende på källan till radongasintrånget i huset, dessutom finns det statliga bidrag att söka för att sanera ett åretruntbebott radonhus.

Glöm inte heller att radon kan börja läcka in i ett hus med åren så jag skulle vilja rekommendera alla att mäta radon i sitt hus var 5-10 år. Faktiskt brukar jag och maken göra så när vi bor i hus med markkontakt.

Nya huset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *