Lovar runt, håller tunt (lucka 2)

När vi äntligen genom hot om att häva entreprenaden lyckades få Oscar Ädel Bygg AB utbytta var tanken att vi skulle börja på ny kula. Nya byggare som skulle jobba snabbt och effektivt. Vi var nu i slutet av april och löftet var att vi skulle flytta in i ett hus som var färdigt både på utsidan och på insidan den 3 juni 2016. Bäst man skriver årtal här så ingen får för sig att det är 2017 eller något annat åt 😉

Man sade oss att man nu skulle jobba så fort och effektivt att vi knappt skulle hinna med. Det skulle bara smälla till så var huset färdigt. Och det började bra, eller i alla fall ganska bra. För man började äntligen riva ut Ädelbyggs spår då man den 20 april började riva taket…

Material som just nu rivs ut ur vårt hus, för att de nya snickarna skall kunna reparera och återställa detta. 20/4-16

Material som just nu rivs ut ur vårt hus, för att de nya snickarna skall kunna reparera och återställa detta. 20/4-16

Men så gick det helt plötsligt 14 dagar innan något riktigt hände. Men den 4 maj hade vi en helikopter på plats som lyfte om huselement:

Helikopterlyft 4/5-16

Helikopterlyft 4/5-16

Dock valde man att bara hyra helikoptern 2 timmar vilket innebar att ytterligare 7 element som hade behövts lyftas och ommonteras lämnades orörda. Man lovade att justera dem innan man lade på taket igen…vilket man sedan glömde. Man glömde även att byta de mögelskadade takstolarna och de mögelskadade bjälkarna i mellanbjälklaget. Om man hade följt åtgärdsplanen och bockat av hade man inte missat detta, men varför göra som kunden önskar!?

Men man rev i alla fall ut mycket i Ädels fotspår under maj månad:

Precis vid husets entré. Utrivet material i vår ex. snickares fotspår 28/5-16

Precis vid husets entré. Utrivet material i vår ex. snickares fotspår 28/5-16

Vid vår sydfasad. Utrivet material i vår ex. snickares fotspår 28/5-16

Vid vår sydfasad. Utrivet material i vår ex. snickares fotspår 28/5-16

Vid vår norra fasad. Utrivet material i vår ex. snickares fotspår 28/5-16

Vid vår norra fasad. Utrivet material i vår ex. snickares fotspår 28/5-16

Precis vid vårt kök. Utrivet material i vår ex. snickares fotspår 28/5-16

Precis vid vårt kök. Utrivet material i vår ex. snickares fotspår 28/5-16

Ännu ett foto på ett berg med bråte. Vi längtar såååå tills vägarna är farbara med lastbil så vi kan få hit en container!

Ännu ett foto på ett berg med bråte i Ädelbyggs fotspår

Det är nu ni börjar förstå att huset hade precis lika gärna kunnat rivas. Då det till trots dessa enorma bråteshögar.

…för till trots detta lämnade man ändå mer skadat material kvar i huset. Även delar av det skadade mellanbjälklaget och takstolarna lämnades till trots att man hade alla möjligheter att byta både skadat bottenbjälklag (isolering, bjälkar och k-board), mellanbjälklag (bjälkar) och takstolar samband med helikopterlyftet:

Det har skall vara fräsch K-board och istället är den gråspräcklig p.g.a.att det runnit vatten genom bottenplattan.

Det har skall vara fräsch K-board och istället är den gråspräcklig p.g.a.att det runnit vatten genom bottenplattan.

Vattenskadat rakt igenom tack vare rotblötan i november

Vattenskadat rakt igenom tack vare rotblötan i november

Vardagsrum och matplats i Villa Bergstoppen

Vardagsrum och matplats i Villa Bergstoppen

Till trots helikopterlyft och till trots att man rev ut nästan hela insidan av huset hade vi alltså fortfarande hade 7 felmonterade huselement och många mögelskadade bjälkar. Och det var inte det enda…Och man valde alltså att inte göra det till trots att det framgick att så skulle göras enligt besiktningsprotokollet och åtgärdsplanen, och till trots att både vi och Rörvikshus påtalade detta. Man valde också att inte montera dit den plast under de bärande innerväggarna som skall göra huset tätt till trots att vi påtalat detta vid varje byggmöte i 6 månaders tid:

Innanför det streckade området skulle blå plast synts ifall den var monterad, men det struntade Allrum helt enkelt i.

Innanför det streckade området skulle blå plast synts ifall den var monterad, men det struntade Allrum helt enkelt i.

Detta tillsammans med att de flesta väggelement har för stort avstånd sig emellan (tack vare Ädelbyggs slarviga stommontering och Allrums undlåtande att åtgärda detta den 4 maj) innebar också att huset knappt klarade provtryckningen. Och istället för att få ett värde på 0,3 vilket är Rörvikshus riktvärde fick vårt 0,79 , dvs 0,01 ifrån underkänt.

Samtidigt tackade man nej till hjälp från Rörvikshus i form av fler snickare, och man jobbade betydligt långsammare än man hade sagt att man skulle göra. Den 3/6-16 när vi var lovade att huset skulle vara färdigställt både på utsida och insida hade man inte påbörjat fasadbytet, man hade inte lagt på takpannor, satt fönsterfoder eller ens stängt fasaden:

Nya taket på nya huset med strö- och bärläkt, 9/6-16

Nya taket på nya huset med strö- och bärläkt, 9/6-16

Inomhus hade man inte kommit mycket längre:

Köket

Köket, 7/6-16

Matplatsen 7/6-16

Matplatsen 7/6-16

Här skall det bli en inbyggd garderob i makens och mitt sovrum.

Sovrum 7/6-16

 

Vi accepterade med stor besvikelse förseningen, för vi hade ju redan förlorat hela våren som vi skulle ha varit i huset, och sade att;

…Om ni på något vis skall kunna rädda detta [husbygge] så skriver jag nu några absoluta datum:
xx börjar sitt sommarjobb på ön den 10/7…därefter är vi bundna på ön i 3 veckor.
Bänkskivan till köket har 5 veckors leveranstid…det betyder att köket skall vara satt senast 3 juni…och då finns inte en enda dags marginal samt förutsätter att bänkskivan monteras samma dag som slutbesiktning senast kan ske dvs 8/7. Hoppas ni har koll på detta…
Klarar ni inte det så rekommenderar vi starkt ”Gör om Gör rätt”-metoden med ny hussats i Augusti!…
…detta då hussatsen visade så stora brister efter Ädelbyggsbehandling att den mer eller mindre visade sig vara redo att skrotas när man väl började riva. För ju mer man rev ju mer felmonteringar och ju fler fukt och mögelskador hittade man. Bland annat följande:
 • Fukt och mögel i hela bottenbjälklaget
 • Mögel i bärande innerväggar
 • Mögel på takstolar
 • Fuktskadade väggelement
 • Spräckta väggelement
 • Felmonterade väggelement
 • Lutande och skevande väggelement
 • Lutande skevande bärande väggar
 • Upp till 4,5 cm stora glipor mellan väggelement
 • Avsågade bärande balkar
 • Undlåtit att montera stora delar av mellanbjälklaget
 • Tak utan luftspalt
 • Fuktskadat tak
 • Felmonterat mellanbjälklag
 • Takstolar ej i linje
 • Takfot olika lång på de olika sidorna
 • Gavelspetsar ej i linje med taknock
 • Ett romboidt burspråk med helt olika långa väggar
 • Burspråk monterat i 94-gradig vinkel i förhållande till huskroppen

Men man lovade nu dyrt och heligt att huset skulle vara klart den 8 juli och i ett så bra skick att vi aldrig skulle kunna se vad hussatsen hade utsatts för. Hur tror ni det gick? Ja, det får ni läsa om i ett senare inlägg…

Nya huset

One Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *