Lovar runt, håller tunt (lucka 13)

När man funderar på vad som gått fel går man tillbaka och går igenom det mesta och däribland har vi gått igenom vad som gjorts med huset vecka för vecka:

 

Vecka (byggvecka) Händelser
v42 (1) hus levereras måndag och bottenbjälklag påbörjas på fredag – tappade antal dagar = 4
v43 (2) hus stomreses tisdag + onsdag
v44 (3) elektriker räknar med att gå in och påbörja sitt arbete – arbetet på huset ligger nere
v45 (4) arbetet på huset ligger nere, det regnar in lördag och söndag
v46 (5) det regnar in måndag-onsdag, arbetet återupptas på torsdagen
v47 (6) huset blir väderrätt tisdagen den 17/11 (dvs 39 dagar efter leverans och 31 dagar efter stomresning. Totalt tappade dagar i förhållande till ett normalbygge för att uppnå väderlätthet = 31 dagar, på söndagen reklamerar vi stomresningen
v48 (7) arbetet fortskrider genom glesning av innertak, detta till trots att vi reklamerat stomresningen. Fel på montering av hjärtväggar konstateras av kund som rapporterar detta till Rörvikshus
v49 (8) arbetet fortskrider genom glesning av innertak och innerväggar påbörjas, detta till trots att vi reklamerat stomresningen och begär att man utreder detta
v50 (9) innerväggar monteras, dessutom monteras vindskivor på NÖ gaveln, utredning av hjärtväggarnas felmontering utreds av Rörvikshus
v51 (10) första byggplatsmötet sker, elektriker släpps in av entreprenör, inget övrigt arbete sker, åtgärder för felmonterade hjärtväggar presenteras av Rörvikshus till entreprenör (denna har därefter förkastats då den inte åtgärdar alla följdfel vilket konstaterades under besiktningen)
v52 (11) arbetet stoppas på måndagen
v53 (12) arbetet stoppat
v1 2016 (13) arbetet stoppat
v2 (14) arbetet stoppat, besiktning på onsdagen
v3 (15) besiktningsprotokoll skickas till berörda parter på måndagen, arbete med åtgärdsplan påbörjas (?), stopp på bygget hävs på onsdagen
v4 (16) arbete med åtgärdsplan (?)
v5 (17) arbete med åtgärdsplan (?)
v6 (18) arbete med åtgärdsplan (?)
v7 (19) arbete med åtgärdsplan (?)
v8 (20) åtgärdsplan presenteras till kund presenteras på fredagen
v9 (21) förhandlingar ang åtgärdsplan strandar
v10 (22) viss överenskommelse med entreprenör görs
v11 (23) på fredagen har vi en tre timmar lång sittning med Allrum och Rörvikshus, och på söndagen fick vi en ny åtgärdsplan
v12 (24) på onsdagen gör vi en 6 timmar lång överlämning av huset till Rörvikshus kvalitetschef och Rörvikshus huvudkonstruktör
v13 (25) Vi besöker Rörvikshus i Rörvik och har både möte med våra Rörvikshuskontakter, Rörvikshus ägare samt får en rundvandring i fabriken
v14 (26) på torsdagen det möte på ön mellan Rörvikshus, entreprenören Allrum home och underentreprenören Oscar Ädel bygg. Av någon anledning får Oscar Ädel bygg fortsatt förtroende att bygga på vårt hus vilket gjorde oss väldigt ledsna och upprörda. Dagen efter, då vi hotat med att bryta entreprenörskontraktet, får vi beskedet att Oscar Ädel Bygg byts ut så fort man rättat alla fel fram till den nivå man byggt
v15 (27) Oscar Ädel Bygg jobbar med att åtgärda sina byggfel, men man gör på sitt eget vis och ägnar mer tid åt att snacka skit med våra grannar än att faktiskt åtgärda byggfelen
v16 (28) Vi får äntligen bytt underentreprenör. Vi är så lyckliga över att för första gången sedan byggstart slippa ha ont i magen! Man börjar dessutom riva delar av huset för att kunna åtgärda det på riktigt
v17 (29) Byggvecka 29 händer det inte så mycket då vi mest av allt tvingas kämpa för att ens komma fram till huset p.g.a. avloppsprojektet
v18 (30) På onsdagen är taket rivet och en helikopter kommer och lyfter om några huselement. Man jobbar sedan hela kristi himmelfärdshelgen och hinner bland annat lägga taket.
v19 (31) Vi upplever det första positiva byggmötet under bygget, i byggvecka 31 av ett 20-veckorsbygge.
v20 (32) En vecka av harmoni. Vi upplever en trygghet i att hela projektet är under kontroll, vilket tyvärr förkastas under helgen. Man har inte jobbat i närheten så mycket som man borde!
v21 (33) Man jobbar för långsamt och man hittar fler fel i Ädelbyggs fotspår. Bland annat bekräftats det vi trott hela tiden, nämligen att skadorna i bottenbjälklaget är mycket mycket större än man ens kunnat föreställa sig
v22 (34) Denna vecka var vi lovade att vi skulle kunna flytta in, men nä. Det mest positiva denna veckan är att doften av fuktigt och möglig hus nu försvunnit och att huset för första gången sedan vecka 45 2015(byggvecka 4) luktar nytt trä i huset. Vi känner också en stolthet över vad våra byggare åstadkommer.
v23 (35) Skolavslutningsvecka och det är tungt och bittert att inte kunna bo i huset. Det här var absolut inte vår plan när vi stressade på bygglovsansökningen med mera för ett år sedan!
v24 (36) Byggvecka 36 och elektrikerna kan äntligen gå in och börja jobba. Även vinden börjar ta form.
v25 (37) Midsommarveckan och huset är ännu långt ifrån slutbesiktningsbart. Men det händer saker, delleverans två kommer från Rörvikshus, man börjar sätta köket osv.
v26 (38) Jag och barnen lånar ett hus ute på ön och njuter av sommarlovet. Vi kollar till bygget dagligen men upplever att allt går för långsamt igen. På onsdagen har vi byggmöte och får då beskedet att vi inte kommer kunna få tillträde till huset under sommarlovet. Besvikelsen är så stor att vi bestämmer oss för att lämna ön.
v27 (39) Det byggs intensivare än någonsin i huset och på fredagen när vi återvänder till ön är det rena Extreme Home Makeover känslan. Vi blir kvar på ön och bor en här och en där i båt, lillstugor osv, detta för att kunna följa bygget på nära håll dessa slutspurtsdagar.
v28 (40) Huset slutbesiktigas på onsdagen, men slutbesiktningen avbryts och skjuts upp till den 1 september. Vi kämpar dock vidare och får ett interimistiskt slutbeskeds från kommunen, så vi får flytta in!
v29 (41) Semester
v30 (42) Semester
v31 (43) Semester
v32 (44) Arbetet med huset återupptas men man är för få gubbar och jobbar för långsamt. Man byter en fasadsida under hela veckan.
v33 (45) Inga snickare på plats
v34 (46) Byggmöte och arbetet skalas upp. Framförallt arbetar man med fasaden både att byta den men även att börja måla den lite smått.
v35 (47) Slutbesiktningsvecka nummer 2. Det beslutas att jag skall jobba hemifrån ute på ön för att finnas till hands för att besvara frågor och fatta snabba beslut. På torsdagen är det slutbesiktning som ännu en gång avbryts. Huset är långtifrån klart.
v36 (48) En lugn vecka
v37 (49) Jobbar ute på ön för att finnas till hands och på så sätt nästan vara byggledare. Fasadbytet är nu äntligen slutfört, det tog 5 veckor.
v38 (50) Vårt kök får socklar, kattvindarna tar form, huset har målats grått och man påbörjar bygget med vår entrétrappa .
v39 (51) Tredje slutbesikningsveckan och sista veckan som våra underentreprenörer UAB Astreja jobbar i vårt hus. Vi får faktiskt en godkänd slutbesiktning med med lååång svans.
v40 (52) Arbetet ligger nere i väntan på ny underentreprenör.
v41 (53) På tisdagen träffar vi nya underentreprenören på plats. På onsdagen firar vi att det är ett år sedan huselementen levererades. Inget arbete sker i huset.
v42 (54) Inget arbete sker i huset, och vi passerar både årsdagen för stomresning och årsdagen för branden. En tung vecka!
v43 (55) Denna vecka skall huset bli färdigt invändigt! Vi åker ut på fredagen och möts av ett långtifrån färdigt hus, besvikelsen är total!
v44 (56) Det höstlov som vi skulle firat i lugn och ro i ett färdigt hus förbyts till en vecka med uppemot 6 arbetare per dag, samt två turer till fastlandet för att köpa ut saker som byggarna sade sig behöva. Vi får dessutom äntligen toaletten kopplad till avsloppsystemetProgressionen är stor och vi lämnar ön efter lovet med känslan av att vi bara är ett par dagars arbete ifrån helt färdiga.
v45 (57) En vecka när Stockholm lamslogs av snö och arbetet i huset mer eller mindre stannade av. Visst hade man jobbat, men färdig som man sade sig vara var man inte! Och det lilla man hade gjort var gjort med så undermålig kvalitet att det mesta behöver göras om.
v46 (58) Inget arbete sker i huset vilket man motiverar med att man saknar inomhuspanelen. Vi tycker att man kan göra färdigt alla andra grejer i huset förutom de som berörs av panelen. Men i utbyte får vi utskällning på utskällning. På fredagen anländer panelen och man lovar att huset skall vara helt färdigställt på insidan redan på söndagen.
v47 (59) Under torsdagen får vi besked om att panelen ännu inte är färdig, och inte övriga huset heller. Vår dröm om att fira första advent i huset slås i spillror, men vi laddar om och åker faktiskt ut ändå.
v48 (60) Byggvecka 60 börjar med byggmöte. Vi får besök av en snickare/ängel från Småland som visar att man visst kan montera både kryddhyllor och taklister. Vi ledsnar på bygget. Det verkar aldrig gå framåt. Man säger sig nu jobba mycket med huset.
v49 (61) Vi börjar veckan med att åka ut på ön för att lämna grejer och finner huset tomt på snickare samt att det mesta jobb som gjorts föregående vecka är undermåligt. Vi känner att den nya underentreprenören knappt jobbar alls med huset och det lilla man gör måste i stor utsträckning göras om. Enligt entreprenadkontraktet och besiktningsprotokollet har man ännu inte färdigställt köket, matplatsen och trappan. (Dvs. man är olagligt sena…man bryter helt enkelt mot lagen som reglerar hur fort ett hus skall åtgärdas efter godkänd besiktning.) Vi åker ut även till helgen, och även om man säger sig ha arbetat ”hela” veckan syns det knappt.

 

Vi är nu så trötta, så slitna, så arga, så bittra…och vet ni vad jag konstaterade när jag gjorde denna kalender…vi är i byggvecka 62 och inte i 61 som jag hela tiden trott. Ja, denna vecka har underentreprenörerna stomresning, så något gjort i huset blir det inte! Så att vi kommer kunna bo i vårt hus till 100% till jul, det tror jag inte ett dugg på! Möjligtvis nästa jul, för högre prioritet än så har vi inte! Trots att Allrum lovade så dyrt och heligt i juli att vi inte skulle behöva uppleva en enda försening till. TACK!!!!

Nya huset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *