Stoppa bygget!

Som byggherre har du rätt att stoppa ett bygge om det håller på att bli fel. Det är inte populärt bland entreprenörer och underentreprenörer kan jag lova, men det är din möjlighet (som byggherre) att se till att inte rena galenskaper byggs in eller byggs bort!

  • När man stoppar ett bygge förstör man alla entreprenörers planering – vilket de kan kräva skadestånd för om det inte visar sig att det var absolut nödvändigt att stoppa bygget.
  • När man stoppar bygget är det lämpligast att ta in en oberoende besiktningsman omedelbart så man får hjälp att bedöma om felen är allvarliga, om de behöver rättas till osv. så inte ord står mot ord.
  • När skall man stoppa bygget? När så pass allvarliga fel finns att husets kvalitet försämras. När felen kan byggas in så att de inte syns eller märks vid en slutbesiktning. När det är dyrare att åtgärda felen än den summa pengar som besiktningsmannen vid slutbesiktningen kan skriva in i sitt besiktningsprotokoll.

Varför skall du stoppa bygget? Se punkterna ovan. T.ex. vid en felaktig stomresning är det din enda chans att få rätsida på felen (om entreprenören inte själv tar sitt ansvar och rättar felen) då de annars med största sannolikhet kommer ha dolts till slutbesiktningen eftersom stommen sitter innanför ytskikten.

Vad händer om KA:n säger att det är okej, men du ser att det är fel? (Ja, för det hände oss. Vår KA sade att allt såg bra ut och var inte villig att titta närmare.): En KA skall stå på din sida, han skall bistå dig med sin byggnadstekniska kompetens och han skall stötta dig. Allt annat är fel! Om så inte är fallet har du full frihet att driva din fråga helt utan stöd av din KA (vilket vi gjorde). Se bara till att du har kött på benen!

Var inte rädd att koppla in en jurist, trots att det kostar pengar. Entreprenörer är väldigt vana vid att de alltid ”vet bäst” och har mest erfarenhet av husbyggen. De spelar på denna ”vet bäst” och ”erfarenhets” grejen. De kommer tala om för dig att man inte stoppar byggen. Att byggen ”alltid går till slutbesiktning” att du förstör, att du ser fel, att man visst kan bygga på ett eller annat fel osv. osv. Glöm inte att i samma sekund du skriver på ett kontrakt så förvandlas husförsäljare, entreprenörer osv från din medpart till din motpart. Därför är en fastighetsjurist din stöttepelare INTE ENTREPRENÖREN eller HUSFÖRSÄLJAREN hur trevliga och hur övertygande de än må vara. De har allt att tjäna på att övertyga dig om att de vare sig gjort fel eller att det finns någon anledning alls att stoppa bygget.

Våga följ din magkänsla. Känner du att entreprenören döljer saker, glider med sanningar, försöker övertala dig…följ magkänslan. Grunden i alla toleranser enligt besiktningshandboken och AMA är att felen inte skall vara synbara för ögat eller märkbara för övriga känslor. Har du normalsyn och reagerar på att något är snett är det med största sannolikhet utanför toleransnivåerna. (Har du å andra sidan som jag falkögon så får du ta till vattenpass och tumstock för att se att du inte själv överdriver felen). Vi köpte bland annat ett laservattenpass för cirka 1000 kr med vilket vi kunde identifiera många felaktigheter. Fotodokumentera också dina fynd!

När du stoppar ett bygge har du rätt att få tillbaka nycklarna till ditt hus (dock övergår även ansvaret för allt material och all utrustning också till ditt ansvar i samband med detta så rör så lite som möjligt!). Då kan du (på egen risk, du är trots allt på en byggarbetsplats där man får akta sina fötter vart man går) gå in i bygget och undersöka de fel du tror dig ha funnit. På så sätt kan du vara väl förberedd inför en besiktning.

Varför skall du då stoppa bygget? Många känner säkert till fallet med Britten Rödén i Nordingå vars husbygge uppmärksammats i bland annat tv-programmet Plus. Hon lät sitt hus gå till slutbesiktning till trots att huset byggdes på en för liten bottenplatta. Till trots att huset varit i tv, till trots att hon fick huset underkänt med 40 punkter så får hon efter 3 års kamp endast en ersättning om 225 000 kr. Det är små pengar jämfört med den tid, kraft det tagit och vad det kostar att rädda huset till normal nivå. Vad vårt hus kostat att återställa för vår entreprenör har vi ingen aning om. Men om vi själva hade betalat den timpenning enligt tariff i entreprenadkontraktet för tilläggstjänster (materialkostnaden exkluderat) som rivningen, åtgärdandet och återställandet tagit hade vi hamnat på cirka 1,2 miljoner kronor. Det vill säga en förfärligt stor summa pengar som vi med största sannolikhet aldrig hade haft råd att betala. Men för att lyckas med denna typen av ersättning (som egentligen bara innebär att få ett hus av den kvalitet som vi beställt från början) handlar det om att ha rätt i sakfrågorna, ha besiktning i ryggen, ha en jurist som laddar med argument samt stoppa i tid!

Vad som också är viktigt är att inte gå under av den psykiska stress både bygget men även din entreprenör kommer utsätta dig för. Det är svårt att stå stark när man får höra att man är genuint elak, när man vet att det snackas skit om en till grannar, vänner och bekanta. När man vet att varenda potentiell kund till entreprenören som frågar om vårt bygge får höra hur dumma och elaka vi är samt att vi är psykiskt sjuka, ljuger och hittar på. Det är då man måste samla kraften och orka ta kampen!!!! Man måste våga tro att människor ser igenom entreprenörens och underentreprenörens version. Det är också då man måste orka berätta sin historia för vänner, bekanta, släktingar osv…för så länge man orkar berätta så växer styrkan, det är när man blir tyst som entreprenören vunnit. Och deras mål är att vinna/överleva och de kommer inte att underlätta för dig.

Och när ni ser dessa summor ovan så förstår ni varför en entreprenör kommer göra allt för att dölja och bygga in fel, istället för att ta sitt ansvar. Varför de kommer göra allt för att knäcka dig psykiskt. Ni förstår också varför de kommer göra allt som står i dess makt för att övertala er om att låta huset gå till slutbesiktning. För det är så att de har precis allt att vinna på att du slutar driva kampen, att du ger upp. För dem är det helt enkelt en desperat kamp för överlevnad, där de kommer sätta sin egen ekonomiska överlevnad lång, långt framför ditt husbygge och din rätt till ett hus utan byggfel.

I vårt fall hade vi enligt kontrakt rätt att hålla inne ca 75 000 kr vid slutbesiktningen, vilket alltså bara är 6% av den ungefärliga återställandekostnaden orsakad av Ädelbyggs fel vid stomresning och innan taktäthet. Om vi hade låtit huset gå till slutbesiktning hade vi alltså behövt betala resterande 94% av återställandekostnaden ur egen ficka. Eftersom vi visste detta lät vi oss aldrig övertalas att låta huset gå till slutbesiktning utan stoppade bygget och tog in en besiktning. Detta eftersom det besiktningsprotokollet juridiskt binder entreprenören till att på egen bekostnad återställa huset till den nivå som huset befann sig vid på besiktningen. I vårt fall handlade det om att korrigera hela stomresningen och sanera huset från fukt och mögel.

Det är helt enkelt en kamp om överlevnad…skall entreprenören överleva eller skall du överleva genom att få det hus du på alla sätt har din lagliga rätt att få? Tyvärr vinner oftast entreprenören den kampen, med resultatet att Sverige fylls av fuskbyggda och felbyggda hus där knäckta husägare får ta ansvaret för entreprenörens byggtekniska tillkortakommanden och nonchalans i 20, 30, 40 år framöver.

Vill du förlora kampen eller tycker du att du själv och alla andra byggherrar har rätt att få välbyggda hus?  Helt enkelt våga stoppa bygget, våga stå upp för din rättighet!

 

Nya huset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *