30 juni 1965

30 juni 1965 kunde man i Svenska Dagbladet läsa om planerna för det fritidshusområde som Villa Bergstoppen ligger i. Det är alltså över 50 år sedan planerna för området drogs upp. Då planerade man för 500 fritidshus och drömde om en biltunnel till ön. Det blev cirka 320 fritidshustomter och än idag åker vi bilfärja eller vaxholmsbåt.

Jag minns sorgen och oron på 1980-talet när man planerade för att stycka upp de sista 170 tomterna. Minns ännu inte varför tomterna aldrig kom att säljas, men jag måste nog erkänna att jag är tacksam att det aldrig blev av. Vi som bor i utkanten av området med skogen inpå knuten hade istället fått 170 hus runt oss…och allt hade då blivit väldigt annorlunda.

År 1965 skrev man i tidningen att detta var ett av Stockholms läns största sommarstugeprojekt, och man räknade med att befolkningen under sommaren genom detta område skulle öka med cirka 2000 människor. Idag skulle jag, trots att det inte blev 500 fastigheter, tippa på att öns befolkning tack vare detta under sommaren ökar med cirka 3000 personer, mycket beroende på att vi som växte upp som ”nybyggarbarn” har återvänt med våra familjer samtidigt som föräldrargenerationen ännu lever. I många hus är man därför både 2, 3 och 4 familjer som tränger ihop sig under sommaren.

Avsikten var, som man skrev 1965, att inte bygga allt för enkla sommarstugor utan dessa skulle utrustas med både vatten och avlopp, dock ingen wc så länge husen inte nyttjades som permanentboende. Och det vet ni ju att vattentoaletterna gjorde entré 2016 dvs. först 51 år senare.

När man planerade området så var målet att bibehålla naturen så mycket det gick. Bland annat lämnade man 3/4 av den byggplaneritade marken orörd genom allmänningar samt att tomterna till stor del består av prickad mark (dvs. mark som inte får bebyggas). Vår tomt, t.ex. består till 2/3 av prickad mark. Tomterna lades också längs med vägarna i enkla rader med stora allmänningar mellan vägarna och därmed husraderna. Man valde också att med några få undantag att lämna stränderna orörda. Endast cirka 10 fastigheter har sjötomt, resterande strax över 300 tomterna har alltså som mest sjöutsikt. Därmed har vi i området fått fantastiska stigar längs med vattnet som kan utnyttjas av alla.

Idag är sportstugorna (som enligt detaljplanen närapå är den enda hustyp som kan byggas) mellan 40 och 50 år gamla. Successivt blir husen och tomterna mer och mer individuella i området, men stämningen och gemenskapen kvarstår. Av de hus som byggdes på 60- och 70-talet är det bara vårt hus har brunnit. Men de flesta har reparerat sina hus mer eller mindre. Nu börjar några dessutom riva och bygga nytt.

Saxat från Facebook, där några "grannar" visar hur de under semestern 2017 rivit sitt hus. I höst kommer de sedan bygga nytt.

Saxat från Facebook, där några ”grannar” visar hur de under semestern 2017 rivit sitt hus. I höst kommer de sedan bygga nytt.

Känns ganska drastiskt, men det beror nog på att vårt gamla hus hade kunnat stå i många, många, många fler år då det upplevdes som i närapå nyskick. Men krasst nog så byggs och planeras villor för att hålla i 50 år och fritidshus för att hålla i 25 år. Och det ”bäst före”-datumet har ju alla hus här ute passerat sedan länge så det är nog inte den enda rivningen som kommer att ske framöver. Men ännu är det samma detaljplan från 1960-talet som gäller, så varianter på sportstugor är nog ändå det som det kommer byggas även i framtiden.

Nya huset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *