Tänk att man skall behöva slita!?

Ja ni som hänger här vet ju hur vi fått slita för att återuppbygga vårt hus och vårt liv efter branden. Vi har dock aldrig haft problem med försäkringsbolaget och kommunen har varit tillmötesgående…men slitet! Allt slit man måste göra för att återuppbygga något man hade, något man tog för självklart! Varför måste det slitet ens förekomma???

Jag har nu nåtts av informationen om att Ägnö seglarläger tvingas slita på samma sätt! Och det gör mig så ont! Den 15 februari 2015 fick Ägnö sjöscoutkårs styrelse informationen från en boende på Ingarö att det synts brandrök från Ägnö. Kort därefter får man information om att deras huvudbyggnad brunnit ner men att övriga byggnader klarat sig. Man stod nu inför samma situation som vi gjorde i oktober 2014, att kämpa för att återuppbygga lokaler som använts både som bostad, möteslokal och för matlagning. Fast i deras fall inte för en familj utan för mängder av barn och ledare varje sommar.

Man tillsatte nu en grupp som skulle ansvara för återuppbyggnaden av huvudbyggnaden. I slutändan har man landat i att huset man vill bygga är identiskt på utsidan och har ett identiskt läge.

Huvudbyggnaden vid Ägnö så som den såg ut innan branden 15/2-2015. Foto lånat från Ägnö seglarläger.

Huvudbyggnaden vid Ägnö så som den såg ut innan branden 15/2-2015. Foto lånat från Ägnö seglarläger.

Visst låter det självklart att man då borde få bygglov och komma igång att bygga så snart som möjligt!? Alldeles särskilt då det rör ideell verksamhet för barn och då platsen besöks av allmänheten dessutom. Bland annat är det ofta som båtfolk med barnvagnar, rullstolar, äldre osv. lägger till vid bryggorna för att lättare komma iland. Huset har funnits där sedan långt tillbaka och som sedan 1950-talet utnyttjats av av Ägnö sjöscouter och Ägnö seglarläger med sina omkringliggande bodar samt brygganläggning är därför en välkänd siluett för barn, föräldrar lika väl som annat båtfolk och omkringboende.

Ändå verkar det som att bygglovet inte kommer beviljas av Tyresö kommun. Varför måste man då ställa sig frågan? Förklaringen är att Tyresö kommun med största sannolikhet inte kommer bevilja dispens från strandskyddslagstiftningen. Detta till trots att skrytbyggen och nybyggen inte sällan får dispens, samtidigt som Ägnö seglarläger spela en viktig social funktion för ungdomar framförallt i Tyresö kommun. Dessutom borde man i och med att den nerbrunna byggnaden sett lika dan ut och stått på samma plats i minst 65 år, som den planerade nybyggda huvudbyggnaden, kunna hävda att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att området saknar betydelse för strandskyddets syften. (Snarare borde det vara i allas intresse att området återställs till sitt utseende som det var före branden). Dessutom genom att byggnaden är huvudbyggnad för en sjöscoutkår och ett etablerat årligen (sedan 36 år) återkommande seglarläger så kan man hävda att anläggningen som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Detta är två av de giltiga skälen för att strandskyddsdispens skall beviljas enligt 7 kap 18c § i Miljöbalken.

Varför vill man då inte bevilja!? Problemet ligger i att husets ursprung och byggnadsår liksom bygglovsritningar saknas. Varför saknas de då? Huset är med allra största sannolikhet från början uppfört av Försvarsmakten någon gång under 1900-talets första hälft, och därför saknas handlingar om byggnaden i kommunens arkiv. Dessutom saknas de även i Försvarsmaktens arkiv.

Nu vore det ju enkelt att flytta huset så att det hamnade utanför strandskyddat områden, men då hela Ägnö omfattas av strandskydd är detta tyvärr en omöjlighet, och man befarar att ett avslag på bygglovet kommer bli dödsstöten för denna viktiga ideella verksamhet.

Behöver jag säga att frustrationen är stor? Under tre år, och därmed de tre seglarläger, som varit under tiden efter branden 2015 har man jobbat under provisoriska lösningar. Maten har lagats i provisoriska tältkök, funktionärer har övernatta i vindskydd osv. osv. Detta sliter på de ideella krafterna…vilket vi med vår erfarenhet efter 1 1/2 sommar i en friggebod kan förstå. Det är superjobbigt att leva i ett provisorium! Frågan är har man slitit till ingen nytta??? Kommer man aldrig får återuppbygga sin huvudbyggnad och därmed återgå till verksamheten som den var innan branden?

Som jag lider med Ägnö sjöscouter och Ägnö seglarläger! För det är just när man drabbats av en brand som man faktiskt inte orkar kämpa och inte skall behöva kämpa!

Vill du veta mer? Eller vet du kanske något om byggnadens ursprung? Eller vill du stötta dem i kampen? Läs här hur du skall göra!

Funktionärernas packning inför ett av de årliga seglarlägren. Bild lånad från Ägnö seglarlägers facebooksida.

Funktionärernas packning inför ett av de årliga seglarlägren. Bild lånad från Ägnö seglarlägers facebooksida.

Källor: Här, här och här samt kommunikation med ansvariga på Ägnö

Nya huset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *