Har ni sett nya säsongen av Fuskbyggarna?

Har ni sett nya säsongen av Fuskbyggarna? Tycker den nya säsongen baserad på ändå mer research ger ändå tydligare bild. Framförallt över ett system fyllt av fagra löften och stora kryphål. Vem är det egentligen som ansvarar för att ett bygga skall bli bra? Ja, det har jag ju svarat på tidigare på bloggen; BYGGHERREN! Det är så lagen ser ut idag…ingen annan behöver ta ansvar även om det verkar så vid kontraktsteckningarna. Vem är det som är byggherre, jo det är ju den som äger tomten. I vårt fall, med vårt husbygge var det alltså jag. (Läs gärna det jag tidigare skrivit om byggherrerollen här, här, här och här.

Eftersom byggherren sällan besitter den byggnadstekniska kompetensen som behövs finns där flera instanser som skall stötta och hjälpa byggherren så att byggnormer följs och ett bra hus av god kvalitet byggs. Du har KA, du har kommunen och du har besiktningsmannen dessutom har du entreprenörens egenkontroller. Dessutom har du konsumentköplagen i ryggen. Men som framkommer i fuskbyggarna och som jag också lyft i denna bloggen så brister det ofta. Lagarna och framförallt straffskalan och risken för straff måste öka så att de skyddar konsumenten/byggherren.

Såhär i efterhand kan maken och jag konstatera att vi aldrig, aldrig lyckats få rätt på detta bygge om vi själva inte varit otroligt drivna (vi byggde ett hus på en älskad tomt för generationer att ta vid, för oss fanns inte alternativet att ge upp och flytta, därför fanns det bara ett tänkbart slutresultat; ett väldigt, väldigt bra hus), om vi inte hade haft viss byggnadsteknisk kompetens, om jag inte hade varit väl medveten om mina rättigheter och skyldigheter som byggherre, om vi inte hade låtit en jurist titta på avtalen, om vi själva inte hade haft förmågan att läsa in oss och argumentera för vår sak skriftligen i månader…och sist men inte minst…om vi inte hade orkat ta emot och hantera alla de hot, utskällningar jag t.o.m. hemfridsbrott som vi utsattes för. Än idag, 3 år efter bygget är vi slitna, ledsna, trötta, bittra…men huset är på plats…och det är ett jäkla bra hus! Och vi hoppas genom att vi delar med oss av vår historia här på bloggen, att just du slipper gå igenom detta!!!!!!!

Utsikten från köket genom matplatsen.

p.s. Vårt hus kommer inte att förekomma i programmet då vi själva lyckades reda ut situationen och då vi konfronterat alla som satte oss i denna situationen. Det har dessutom tagits ansvar både vad gäller husfirma och huvudentreprenör. Även KA har tagit ansvar vad gäller hans brister. Då just Rörvikshus ansvarstagande också varit uppe i tv denna säsongen kan vi bara säga att det är tolkningen för varje enskilt kontrakt som visar hur stort ansvar de eventuellt kan ta. Vårt kontrakt tecknades 2015 och i vårt fall var de verkligen ett stöd i att få bygget i hamn!

Nya huset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *