Kommunen då?

Som byggherre jobbar du ju inte alls emot staten när du bygger hus utan det är kommunen som är din kontakt. Därför vore det ju på sin plats att skriva om kommunens roll i att reglera byggandet, men då min forskning baserats på relationen byggherre, stat och standardiserande av byggandet så är jag inte lika insatt i kommunens roll.

Om jag dock inte minns helt fel är kommunen statens förlängda arm genom bygglov och de byggplatsbesök de gör liksom tekniska samrådet. Det är också kommunen som tar fram detaljplaner för att reglera byggandet inom kommunen så att hela kommunen men även bostadsområden får en ”röd” tråd. Det handlar alltså både om byggnormer och byggstandarder som skall fyllas men även till viss mån det estetiska värdet. Detaljplanen kan baseras på historiska byggnader eller användningsområden för ett område. Ta t.ex. Stallarholmen och det gigantiska nybyggda området Sundby Strand där alla hustak måste vara röda av den anledningen att marken tidigare tillhört ett tegelbruk. Eller som det område där vi bygger i som enligt detaljplanen närapå omöjliggör någon annan typ av byggnader än de klassiska fritidshusen från 60-talet just för att området inte skall kunna ges en villakaraktär utan förbli ett fritidshusområde. Man reglerar också genom detaljplanen och bygglovet hur husen placeras på tomten osv så att grannarna skall komma att trivas (annars sänker det ju ett områdes och därmed husens värde 😉 )

Kommunen är därför likt KAn statens förlängda arm för att garantera att varje byggnad tillför staten ett ekonomiskt värde – men med en lokal anknytning.

Nya huset

One Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *