Undvik dolda fel i ditt nya hus

Ja, som ni vet hade vi ju riktig otur med vår första underentreprenör. Här gjordes monteringsfel och man handskades ovarsamt med vår hussats. Som byggherre är det vår plikt att gå in och ifrågasätta när allt inte verkar att stå rätt till eller som man på Villaägarnas hemsida uttrycker det;

  • Håll ett vakande öga på bygget medan det pågår och fotografera gärna. När allt är klart och gömt bakom ytskikten, är det svårt att upptäcka fel.

Detta var allt annat än populärt kan jag lova! Vår underentreprenör/ex. snickare/Oscar Ädel Bygg AB lär t.o.m. ha sagt till vår entreprenör att det var vårt fel att huset inte blev klart i tid, för om vi inte hade tillåtits gå in och se felen, så hade han kunnat bygga in och bort dem. Och det var faktiskt precis det vi var rädda för, eftersom vi inte såg någon vilja alls att rätta fel eller undvika att bygga in skadat material. Våra Husräddare däremot lät oss hållas och komma och gå som vi ville, och det var fantastiskt skönt! Här skapades snarare en symbios där vi löste många frågor på plats och där vi ofta jobbade parallellt.

För oss har stommen i huset alltid varit central och därför var det extra viktigt för oss att den verkligen blev korrekt monterad och att huset överrensstämmer med originalritningarna. Det är inget man skall behöva bråka för att få, det skall vara en självklarhet. Köper jag en tjänst där det står att huset skall vara monterat på ett visst sätt så skall det vara så…det är den enda garanti jag som byggherre har för att huset blir bra. Glöm aldrig att husets konstruktör hade en helhetsbild när huset konstruerades till skillnad från snickaren som monterar det och inte behöver vare sig förstå eller kunna se vilka konsekvenser för husets beskaffenhet som en konstruktionsförändring kan få. Det kan finnas alternativa monteringar, men då skall de vara likvärdiga eller bättre än vad monteringshandlingarna innebär. Det innebär t.ex. att montera ett tak utan luftspalt inte är okej, eller att felmontera bärande innerväggar eller underlåtande att montera in våtrumsskivor i våtrum. Om t.ex. takstolarna inte passar så är det alltså ett varningstecken på att något inte står rätt till med monteringen.

Det är dina ögon som byggherre som är ovärdeliga i detta med monteringen, för tyvärr finns det snickare på marknaden som inte visar ansvar och som inte har den yrkesheder och yrkesstolthet som varje snickare borde ha. En snickare som är stolt över sitt yrke, och som vet att den gör ett bra jobb, är inte rädd för att låta dig se när han/hon arbetar! Det är en snickare som är rädd för att du skall se hans/hennes fel som försöker hålla dig borta från byggplatsen på alla möjliga tänkbara vis.

Några råd på vägen:

  • Ser du något du tror är fel, samla bevis…foton är bra och våga fråga både experter och jurister så du vet vad du har rätt att kräva av en entreprenör/underentreprenör.
  • Våga stoppa så att felen inte byggs in eller byggs bort – så vänta INTE till slutbesiktningen om du ser allvarliga fel som påverkar husets konstruktion.
  • Och glöm inte att du inte är ensam och att det inte är skamligt att råka ut för en dålig entreprenör/underentreprenör…det är bara skitjobbigt!
Oscar Ädel Bygg AB, Ädelbygg, Jan Ädel, Janne Ädel

Nya huset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *