Kostnaden för att bygga hus är individuellt…

…det beror helt på vilken typ av hus man bygger, vilken typ av grund man bygger, vilken tomt man har eller köper, osv. osv. Därför är alla husbyggen unika! När vi räknat samman våra kostnader har vi hamnat ungefär såhär:

Procentuell fördelning av kostnaderna för att bygga Villa Bergstoppen.

Procentuell fördelning av kostnaderna för att bygga Villa Bergstoppen: Hussats 54%, Grund 4%, El 10%, Vatten/Avlopp 3%, Övrig entreprenad 29% och Tomt 0% (eftersom vi ägde den sedan innan).

Vi slapp ju dessutom ifrån markentréprenadkostander eftersom vi gjorde jobbet själva med spade och handkraft. Vi har inte heller räknat administrativa kostnader som bygglov, inmätning, KA och dylikt…då dessa är ungefär samma för alla som bygger hus. Vi har heller inte räknat ut våra merkostnader i förlorad arbetsinkomst och alla extraresor till byggplatsen som tillkommit p.g.a. allt strul (Ca 35 resor t.o.r. var vi uppe i när jag räknade i september, sedan tillkom ytterligare cirka 15 st varav cirka 45 stycken var byggesrelaterade (där varje resa innebar 25 mil i bil + färjekostnader och cirka 6 timmars frånvaro från jobbet per person).

Procentuella kostnadsfördelningen att bygga Villa Bergstoppen inkl. byggmötetskostnaden p.g.a. byggstrul samt administrativa kostnader.

Procentuella kostnadsfördelningen att bygga Villa Bergstoppen inkl. byggmötetskostnaden p.g.a. byggstrul samt administrativa kostnader.

En sak är i alla fall säkert, och det är att det kostar att bygga hus, både i engagemang, tid och pengar. Det är viktigt att man håller i pengarna och läser sina kontrakt för många är rätt pigga på att ge en bra offert och sedan lägga på merkostnader för att tjäna in extra pengar även om det faktiskt står att sakerna ingår i kontraktet.

Dessutom slarvar man gärna med att lämna offerter på extraarbeten för att sedan summera ihop dessa på slutet. Vår entreprenör ville t.ex. ha 90 000 kr i slutet för våra tillval vad gäller kakel, tapeter och kakelsättning. En summa som var orimligt stor och som aldrig offererats oss när vi begärde det, vilket innebar att vi kunde bestrida den. (Särskilt då jag räknat ut att materialtillvalen för tapeter, kakel och klinkers borde hamna på cirka 12 000 kr och den extra arbetskostnaden för dessa tillval (i form av förberedelse för 3 golvvärmegolv, 3 kaklade fönsternischer samt sättning av en kakelbård) kunde knappast uppstiga till 78 000 kr dvs ca 135 mantimmars extrajobb). Enligt vårt entreprenadkontrakt står det dessutom att entreprenören för att kunna fakturerar merkostnader skall ha lämnat en skriftlig offert vilken skall ha godkänts av byggherren innan det aktuella arbetet påbörjades. Offerter som vi aldrig fick trots att vi bad om dem.

Nya huset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *